Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1984 3

Mogens Koktvedgaard, Gunnar Karnell, Ragnar Meinander, Helge M. Sønnelan, W. Weincke, Roland Halvorsen, Raimo Vikström, Erik Ova, John-Erik Forslund, H. Lunc Christiansen, Jon Bing

NIR 1984 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Det fjerde nordiske opphavsrettssymposium. Voksenåsen, Oslo 18–20 juni 1984

4

Den fællesnordiske lovrevision på ophavsrettens område
Mogens Koktvedgaard

13

Vidarespridning av utgivna verksexemplar, särskilt om vidareförsäljning, uthyrning och utlåning av videogram. Skall vi leva med nordisk rättsolikhet?
Gunnar Karnell

27

Det rättsliga skyddet av byggnadskonst
Ragnar Meinander

42

De forskjellige former for videresending av kringkastingprogram
Helge M. Sønnelan

47

Den retlige situation efter de internationale konventioner og gældende nordisk lovgivning. (Vidaresending av kringkastningsprogram)
W. Weincke

54

Vidaresändning av radio- och TV-program
Roland Halvorsen

58

Vidaresändning av rundradioprogram
Raimo Vikström

66

Opphavsmennenes og de utøvende kunstneres avtaler med det offentlige
Erik Ova

102

Upphovsmännens avtal med staten
John-Erik Forslund

110

Overtages ophavsretten af organisationerne?
H. Lunc Christiansen

125

Opphavsretten og dens avgrensning i et mulig fremtidig eksemplarløst samfunn – databaser og terminaler
Jon Bing