Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1985 4

Lise Østerborg, Hely Lommi, Ragnhild Walles, Seppo Horsti, Heikki Lehtola, Virpi Tiili, Bo Johansson, Gunnar Karnell, Ulf Bernitz, Lars Pehrson, Marianne Levin, Agne Henry Olsson, Claës Uggla, Sirkka-Liisa Lahtinen, Tore Oredsson

NIR 1985 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Nyt om nyhedsskånefrist
Lise Østerborg

10

Is the Patent System Applicable to Biotechnological Inventions?
Hely Lommi

17

Biotechnological Inventions and Swedish Patent Legislation.
Ragnhild Walles

31

Finsk patentprocess bör göras snabbare och säkrare.
Seppo Horsti

36

Differens och förväxlingsbarhet i ljuset av handels- register- och firmalagen.
Heikki Lehtola

42

Firmas differens och förväxlingsbarhet.
Virpi Tiili

47

Intermistiska beslut i svenska marknadsdomstolen.
Bo Johansson

53

Litteratur
Gunnar Karnell, Ulf Bernitz, Lars Pehrson, Marianne Levin

65

Notiser
Gunnar Karnell, Agne Henry Olsson, Claës Uggla, Sirkka-Liisa Lahtinen, Tore Oredsson

89

Ur finsk rättspraxis

100

Ur svensk rättspraxis