Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1985 2-3

Agne Henry Olsson, Måns Jacobsson, Mats S. Pårup, Berndt Godenhielm, Thorkild Meedom, Jan Rosén, H. Cohen Jehoram, Håkan Sjöström, Gösta Westring, Marianne Levin, T. Oredsson, Stig Strömholm, Pertti Kolve, Torsten Halén, Monica Sundgren, Staffan Onn, L. Björklund, R. Walles, Aud Skipenes

NIR 1985 2-3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Amerikansk lagstiftning om rättsskyddet för "chips"
Agne Henry Olsson

6

Diplomatisk konferens för revision av 1983 års Pariskonvention för industiellt rättsskydd (fjärde sessionen).
Måns Jacobsson

23

Correction of Errors in the European Patent Application-Rule 88 EPC.
Mats S. Pårup

37

Samnordisk patentlagstiftning – divergerande rättstillämpning. Kommentar till ett rättsfall
Berndt Godenhielm

49

Kan den stedsevarende droit moralbeskyttelse opretoldes?
Thorkild Meedom

62

Upphovsrätt och allmännytta. Några ord om samlingsverk för undervisningsbruk.
Jan Rosén

77

The Freedom of Expression in Copyright and Medialaw.
H. Cohen Jehoram

84

Cabletelevision, Satellites and Copyright.
H. Cohen Jehoram

92

Folkrepubliken Kina på väg mot ett upphovsrättssystem.
Agne Henry Olsson

96

EG-varumärke – en redogörelse över kommissionens ändrade förslag till förordning.
Håkan Sjöström

105

Om nyttan av nyttomönster.
Gösta Westring

111

Aktuella tendenser i svenskt formskydd.
Marianne Levin

125

Biological Incentions and Swedish Patent Legislation.
T. Oredsson

156

Litteratur
Stig Strömholm, Pertti Kolve, Torsten Halén, Monica Sundgren

188

Notiser, Bl.a. PCT-ändringar.
Staffan Onn, L. Björklund, R. Walles, Marianne Levin, Aud Skipenes

218

Fra dansk domspraksis

277

Ur finsk rättspraxis

305

Fra norsk rettspraksis

352

Ur svensk rättspraxis