Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1986 4

Mogens Plesner, Örjan Grundén, Gunnar Thommessen, Lars Pehrson, Jan E. Helgerud, Finn Nielsen, Keijo Heinonen

NIR 1986 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Anföranden och inlägg m.m. vid det XIX nordiska mötet för industiellt rättsskydd den 1–3 september 1986 i Bergen

3

Förbud, ersättning och straff för intrång i industriella rättigheter – med huvudvikt på patentintrång
Mogens Plesner

81

Bruksmönsterskydd
Örjan Grundén

123

Teknisk karaktär och teknisk effekt som kriterier för patenterbarhet
Gunnar Thommessen

165

Industriella rättigheters utsträckning i rummet – parallellimport
Lars Pehrson

174

Om patentskydd för bioteknologiska uppfinningar
Jan E. Helgerud

178

Förfalskning av varor eller kännetecken
Finn Nielsen

179

Det XIX nordiska mötet för industriellt rättsskydd – rapport och resolutioner
Keijo Heinonen

191

Ändrade grundlinjer för samarbetet mellan de nordiska industriella rättsskyddsföreningarna