Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1986 2

Hans Henrik Lidgard, Berndt Godenhielm, Lars Pehrson, S. Bøget, Agne Henry Olsson

NIR 1986 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Immaterialrätt i Kina (Del II). Licensiering av rättigheter
Hans Henrik Lidgard

17

Anställds rätt eller arbetgivarens? Ensamrätten – arbetsrätten, spänningsfältet
Berndt Godenhielm

35

Arbetstagares mönsterrätt
Lars Pehrson

42

Litteratur
Berndt Godenhielm, S. Bøget

44

Notiser
Agne Henry Olsson, S. Bøget

55

Fra dansk domspraksis

81

Ur svensk rättspraxis