Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1987 4

Mogens Koktvedgaard, Astri M. Lund, Jukka Liedes, Agne Henry Olsson, Gunnar Lundin, Jørgen Blomqvist, Sigurður Reynir Pètursson, Gunnar Guðmundsson

NIR 1987 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Det femte nordiska upphovsrättssymposiet, Hveragerði, Island 25–29 augusti 1987

1

Den fællesnordiske lovrevision på ophavsrettens område
Mogens Koktvedgaard

9

Instituionaliserad exemplarframställning
Astri M. Lund

32

Informationsteknik och upphovsrätt
Jukka Liedes

47

Kabelfrågor och satellitfrågor
Agne Henry Olsson

59

Biblioteksersättning
Gunnar Lundin

67

Bildrätt
Jørgen Blomqvist

85

Speciella problem i förbindelse med upphovsrättens förvaltning i de mindre samfundsenheterna i Norden
Sigurður Reynir Pètursson

90

Romkonventionen
Gunnar Guðmundsson