Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1987 1

Niklas Bruun, Per Sjöblom, Gunnar Karnell, Mogens Plesner, Lars Holmqvist, Pertti Kolve, Monica Sundgren, Agne Henry Olsson, Virpi Tiili, Roland Halvorsen, Pentti Mäkinen, Arne G. Modal

NIR 1987 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Arbetstagaruppfinningar i finsk företagspraxis
Niklas Bruun

15

Något om kulturarbetares och uppfinnares skatte- och avgiftssituation i Sverige
Per Sjöblom

27

De nordiska strävandena till harmonisering av upphovsrätten
Gunnar Karnell

36

Om Tvangslicens i henhold til Patentloven i Danmark
Mogens Plesner

43

Varans form som kännetecken
Lars Holmqvist

54

Litteratur
Pertti Kolve, Monica Sundgren

65

Notiser
Agne Henry Olsson, Virpi Tiili, Roland Halvorsen, Pentti Mäkinen, Arne G. Modal

77

Ur finsk rättspraxis

81

Fra norsk rettspraksis

89

Ur svensk rättspraxis