Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1988 4

Gerhard Schricker, Ronald W. Hansen, Ulf Bernitz, Claës Uggla, Marianne Levin, Ulf Jansson, Annika Ryberg

NIR 1988 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Harmonization of Copyright in the European Economic Community
Gerhard Schricker

17

Ekonomiska incitament för läkemedelsinnovation.
Ronald W. Hansen

28

Skälig licensrätt som beräkningsgrund för skadestånd vid varumärkesintrång.
Ulf Bernitz

33

Några tankar om beräkningen av skadestånd i varumärkesmål.
Claës Uggla

39

Upphovsrättsligt skydd för koreografiska alster.
Marianne Levin

56

Use of Patents for Technological Assessment and Forecasting: The Swedish Experience.
Ulf Jansson

65

Litteratur
Claës Uggla

69

Notiser
Annika Ryberg, Marianne Levin

81

Fra dansk domspraksis

93

Ur finsk rättspraxis

106

Fra norsk rettspraksis

111

Ur svensk rättspraxis