Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1988 3

Berndt Godenhielm, Lise Østerborg, Lars Pehrson, Torsten Halén, Ulf Bernitz

NIR 1988 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Synpunkter på patenttolkningen med hänsyn till WIPO:s förslag till konvention om harmonisering av vissa bestämmelser i patentlagarna.
Berndt Godenhielm

23

Harmonisering av patentret inden for WIPO.
Lise Østerborg

42

Lego-fallet. Omfattningen av ensamrätten till egentliga varuutstyrslar.
Lars Pehrson

66

Aktuell svensk namnrätt.
Torsten Halén

98

Notiser
Ulf Bernitz

103

Fra dansk domspraksis

117

Fra norsk rettspraksis

128

Ur svensk rättspraxis