Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1988 2

Susan E. Colman, Annette Kur, Per Schaumbberg-Müller, Michael Goeskjær, Michael Treis, Lars Ederståhl, Birger Stuevold Lassen, Ulf Bernitz, Gunnar Karnell, Jan Rosén, Monica Sundgren

NIR 1988 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

The State of Software Copyright Protection in the United States
Susan E. Colman

24

Kända märkens skydd mot renommésnyltning – på väg mot en ny dimension inom varumärkesskyddet?
Annette Kur

41

Klassregistreringens retsvirkninger i nyere dansk varemærkeret.
Per Schaumbberg-Müller, Michael Goeskjær

55

1986 års revision av Tyska UWG – konsumentskydd eller strukturpolitik?
Michael Treis

73

Upphovsrätt och närstående rättigheter vid sändningar via kommunikationssatellit.
Lars Ederståhl

96

Internasjonalt vern for åndsverk og fotografier.
Birger Stuevold Lassen

106

Om förbud, särskilt i marknadsdomstolen.
Ulf Bernitz

115

Litteratur
Ulf Bernitz, Gunnar Karnell, Jan Rosén, Monica Sundgren

127

Notiser

137

Fra dansk domspraksis

158

Ur finsk rättspraxis

169

Fra norsk rettspraksis

186

Ur svensk rättspraxis