Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1989 4

Jukka Liedes, Ralph Oman, Per Håkon Schmidt, Jornn G. Strandberg, Lennart Grabe, Per T. Lossius, Pär Svanström, Berndt Godenhielm, Lars Pehrson, Gunnar Thommessen

NIR 1989 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Anföranden och inlägg m. m. vid det XX nordiska mötet för industriellt rättskydd den 21–23 augusti 1989 i Imatra

1

I. Det internationella skyddet för integrerade kretsar

1

Det internationella skydder för integrerade kretsar
Jukka Liedes

22

The "Chips" Treaty: U.S. Post-Mortem
Ralph Oman

26

Beskyttelse av Micro Chips
Per Håkon Schmidt

32

Beskyttelse av integrerade kretsar
Jornn G. Strandberg

46

Internationellt skydd för integrerade kretsar
Lennart Grabe

62

II Förhandlingarna om nytt GATT-avtal och dess betydelse för det industriella rättsskyddet

91

III. Rättsliga och praktiska problem i samband med införandet av skydd för genteknisk utveckling av växter och djur

91

Rettslige og praktiske problemer i samband med innføring av vern for genteknisk utvikling av planter og dyr
Per T. Lossius

95

Rättsliga och praktiska problem i samband med införandet av skydd för genteknisk utveckling av växter och djur
Pär Svanström

100

Rättsskydd för genteknologisk utveckling av plantor og djur
Berndt Godenhielm

122

IV. Kodakregeln

122

Kodakregeln och renommésnyltning
Lars Pehrson

141

Debattinläggen återfinns under rubriken Diskussion för varje ämne: I-451, II-480, III-508 resp IV-535

141

Konferensrapport
Gunnar Thommessen