Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1989 1

Hely Lommi, Ragnhild Walles, Jukka Liedes, Giovanni Gozzo, Lars Pehrson, Monica Sundgren, Annika Ryberg, Bo Davidsson

NIR 1989 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Problems Related to Legal Protection of Plants.
Hely Lommi

14

Bioteknik och patenterbarhet.
Ragnhild Walles

19

En studie över upphovsrätten ekonomiska betydelse i Finland
Jukka Liedes

25

Lego-fallet i The Privy Council i England. Upphovsrätt eller ej?
Giovanni Gozzo

34

Litteratur
Lars Pehrson, Monica Sundgren

47

Notiser
Annika Ryberg, Bo Davidsson

52

Ur finsk rättspraxis

55

Fra norsk rettspraksis

73

Ur svensk rättspraxis