Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1990 4

Torsten Halén, Tomasz Trafas, Lise Dybdahl Østerborg, Gunnar Karnell, Marianne Levin, Jan Rosén, Per Jonas Nordell, Basile Catoméris, Birger Stuevold Lassen, Olof Karnell, Mogens Plesner, Gunnar Grette, Peter Schønning

NIR 1990 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Redaktören. Att debattera i NIR
Torsten Halén

3

Cinematographic Creativity and Audiovisual Work under Polish Law
Tomasz Trafas

8

Forlængelse af patenttiden. Supplerende beskyttelsescertifkat for lægemidle
Lise Dybdahl Østerborg

18

Den Europeiska Gemenskapen och upphovsrättsorganisationerna – utanför, i Norden
Gunnar Karnell

35

Principen om nationell behandling i artikel 2 Pariskonventionen
Marianne Levin

49

Enskilt bruk och avtal om utnyttjande av datorprogram
Jan Rosén

70

Verkshöjd och brukskonst med anledning av ett yttrande och två notiser
Per Jonas Nordell

94

Settlement of Intellectual Property Disputes between States. Summary Report
Basile Catoméris

101

Debatt:

101

En upphovsrättslig domvilla?
Gunnar Karnell

110

Upphovsrätten som hinder för satir, parodo och travesti?
Jan Rosén

116

Litteratur
Birger Stuevold Lassen, Olof Karnell

119

Notiser
Mogens Plesner, Gunnar Grette, Marianne Levin, Peter Schønning

133

Fra dansk domspraxis

164

Ur finsk rättspraxis

167

Fra norsk rettspraksis

181

Ur svensk rättspraxis