Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1990 3

Ulf Bernitz, Lars Holmqvist, Walo von Greyerz, Eva Karlsson, Frans Melin, Mats Urde, Ingvar Wenehed, Michael Birkin, Olle Herolf, Monica Sundgren

NIR 1990 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Högsta Domstolen och immaterialrättens utveckling
Ulf Bernitz

9

Användningstvånget i svensk varumärkesrätt
Lars Holmqvist

29

Upphovsrättsutredningens slutbetänkande – en översiktlig presentation
Walo von Greyerz

47

Skadestånd vid intrång i industriella rättigheter
Eva Karlsson

75

Företagets undervärderade tillgång: Varumärket. Inledning av red.

76

Märkespyramiden – Varumärket som strategisk tillgång
Frans Melin, Mats Urde

86

Märkesvärdet
Ingvar Wenehed

95

Interbrands metod
Michael Birkin

104

Svensk redovisningspraxis
Olle Herolf

110

Litteratur
Monica Sundgren

119

Notiser

122

Ur finsk rättspraxis

131

Fra islandsk rettspraksis

137

Fra norsk rettspraksis

144

Ur svensk rättspraxis