Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1990 2

Jaak Ostrat, Heino Raivet, Paul Brügger, Niklas Bruun, Gunnar Karnell, Marianne Levin, Ulf Bernitz, Jan Rosén

NIR 1990 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

The Development in the Field of Legal Protection of Industrial Property in Estonia
Jaak Ostrat, Heino Raivet

9

New Copyright in Switzerland – Model Ideas for the Legislation in Scandinavia?
Paul Brügger

26

Teori och praktik i patenträtten – ekvivalensläran i fokus
Niklas Bruun

41

En genteknologiskt vitaliserad patenträttsfossil? – Förbudet mot patentering av "Uppfinning vars utnyttjande skulle strida mot goda seder eller allmän ordning"
Gunnar Karnell

56

Undantaget från nationell behandling i Bernkonventionens artikel 2:7
Marianne Levin

77

Litteratur
Gunnar Karnell, Ulf Bernitz

84

Notiser
Jan Rosén

87

Fra dansk domspraksis

135

Ur svensk rättspraxis