Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1990 1

Bertil Strömberg, Gunnar Sterner, Lise Østerborg, Berndt Godenhielm, Peter Blume, Jan Rosén, Stig Henriksson, Lise Dybdahl Østerborg, Einar Löcken, Bo Davidsson, Gunnar Karnell, Claës Uggla

NIR 1990 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Vad kan internationella varumärkesregistreringar betyda för svensk industri?
Bertil Strömberg

8

Från verksamheten i Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar
Gunnar Sterner

20

To diplomatiske konferencer om det kommende EF-patentsystemstatus 1990
Lise Østerborg

30

Synpunkter på fotografirätten
Berndt Godenhielm

38

Ophavsretten og de retlige informationssystemer
Peter Blume

47

Förlagsrättens och upphovsrättens tidiga utvecklingsskeden i ett internationellt perspektiv
Jan Rosén

73

Litteratur
Jan Rosén, Stig Henriksson

79

Notiser
Lise Dybdahl Østerborg, Einar Löcken, Bo Davidsson, Gunnar Karnell, Claës Uggla

98

Fra dansk domspraksis

124

Ur finsk rättspraxis