Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1991 4

Erling Borcher, Michael Seiffert, Henry Olsson, Fredrik von Arnold, Gunnar Karnell, Jukka Liedes, Frantisek Kania, Ulf Bernitz, Keijo Heinonen, Birgitta Olivecrona

NIR 1991 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Ny Dansk Varemærkelov
Erling Borcher, Michael Seiffert

19

Revision av det internationella upphovsrättssystemet. Förslag till tilläggsprotokoll till Bernkonventionen. Del II
Henry Olsson

29

Diplomatkonferensen om patentharmonisering
Fredrik von Arnold

41

Upphovsrätt, närstående rätt eller alls ingen rätt för "teknisk medverkande" i audiovisuell produktion?
Gunnar Karnell

54

EG, upphovsrätten och datorprogrammen. Programdirektivet – början till en allmän europeisk upphovsrättslig reglering
Jukka Liedes

63

Profound Changes in Industrial Property Protection in Czechoslovakia
Frantisek Kania

70

Litteratur
Ulf Bernitz, Keijo Heinonen

73

Notiser
Birgitta Olivecrona, Ulf Bernitz, Henry Olsson

81

Ur finsk rättspraxis

86

Ur svensk rättspraxis