Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1991 3

Henry Olsson, Fredrik von Arnold, Gunnar Karnell, Peter Schønning, Marianne Levin, Per Jonas Nordell, Monica Sundgren, Jan Rosén

NIR 1991 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Revision av det internationella upphovsrättssytemet. Förslag till tilläggsprotokoll till Bernkonventionen. Del 1
Henry Olsson

11

Diplomatkonferensen om en revision av konventionen för skydd av växtförädlingsprodukter (UPOVC) ur svenskt perspektiv
Fredrik von Arnold

26

Jurdiska aspekter på vad ett märke är värt; licensavgifter, skadestånd, varumärken i konkurser
Gunnar Karnell

38

Om kopieringsautomater og fremmed medhjælp
Peter Schønning

48

Några synpunkter i anslutning till den avslutade Bruksmönsterutredningen
Marianne Levin

55

Delar och helhet. Om skyddsomfång vid upphovsrättsligt skapande, särskilt med hänsyn till skapande med hjälp av datorteknik
Per Jonas Nordell

74

Litteratur
Monica Sundgren

84

Notiser
Henry Olsson, Jan Rosén

88

Fra norsk rettspraksis