Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1992 4

Mogens Plesner, Per Jonas Nordell, Henry Olsson, Mogens Koktvedgaard, Johannes Nørup-Nielsen, Thorunn J. Hafstein, Astri M. Lund, Raimo Vikström, Gunnar Karnell, Jørgen Blomqvist, Jan Rosén, Harald Bjelke, Jukka Liedes, Anders Lindqvist

NIR 1992 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Referat af danske domsafgørelser angående prøvelse af Patentankenævnets afslag på patentansøgning
Mogens Plesner

50

Att åberopa, använda, begagna eller utnyttja annans varukännedom
Per Jonas Nordell

80

Folkrepubliken Kina och den internationella upphovsrätten
Henry Olsson

86

518-678 VII Nordiska upphovsrättssymposiet, Visby

86

EF's harmoniseringsbestræbelser og den nordiske ophavsret
Mogens Koktvedgaard

94

I. Diskussion 1.6.1992

103

Den nordiska upphovsrättsreformen
Johannes Nørup-Nielsen

110

Den nordiska upphovsrättsreformen
Thorunn J. Hafstein

115

II. Diskussion 2.6.1992

128

Nordisk opphavsrett i EF's Europa
Astri M. Lund

152

Närstående rättigheter – artisters och producenters rätt
Raimo Vikström

159

III. Diskussion 2.6.1992

169

Kollektiv förvaltning av upphovsrättigheter
Henry Olsson

173

De upphovsrättsliga organisationernas funktion i Norden och Europa
Gunnar Karnell

179

Kollektiv forvaltning af ophavsrettigheder i Norden og Europa
Jørgen Blomqvist

189

IV. Diskussion 3.6.1992

197

Normer för enskilda avtal på upphovsrättens område
Jan Rosén

220

Opphavsmannens og den utøvende kunstnerens avtaler
Harald Bjelke

230

V. Diskussion 3.6.1992

237

Trender i upphovsrätten
Jukka Liedes

247

Litteratur
Jan Rosén, Anders Lindqvist

253

Notiser
Henry Olsson, Gunnar Karnell

260

Ur finsk rättspraxis

267

Ur svensk rättspraxis