Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1992 3

Soili Haarala, Malgorzata Byrska, Rainer Moufang, Ronald S. Laurie, Ilkka Rahnasto, Henry Olsson, Elisabeth Prevéus

NIR 1992 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Patent- and Know How-Licensing in Europe
Soili Haarala

14

Software Protection in Poland – Current and Proposed Laws
Malgorzata Byrska

26

Protection for Plant Breeding and Plant Varieties
Rainer Moufang

45

The Patentability of Atrificial Intelligence under U. S. Law
Ronald S. Laurie

64

Sakrättsligt skydd mot borgenärer vid överlåtelse och upplåtelse av immateralrätter – praktisk betydelse av HD 1988:31 i Finland
Ilkka Rahnasto

66

Notiser
Henry Olsson, Elisabeth Prevéus

74

Fra dansk domspraksis

106

Ur finsk rättspraxis

112

Ur svensk rättspraxis