Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1992 1

Hans Collin, Lars Holmqvist, Bjørn Ryberg, Johan Starell, Peter Schønning, Thomas C. Vinje, John Peter Andersen, Monika Ålund, Gunnar W. G. Karnell, Harald Bjelke, Gunnar Grette, Jan Rosén, Birgitta Olivecrona

NIR 1992 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

The EFTA-States and the Community Patent
Hans Collin

8

Varumärkeslagens registrerbarhetskriterier och begreppet frihållningsbehov
Lars Holmqvist

24

1989-revisionen af reglerne om fogedforbud
Bjørn Ryberg

34

Användningstvångets framtida utformning
Johan Starell

56

EF-direktivet om retlig beskyttelse af edb-programmer
Peter Schønning

74

The EC Software Directive and the Question of Interoperability
Thomas C. Vinje

92

En dom om patentbureauers ansvar for patenterbarhed
John Peter Andersen

101

Debatt. Parodi och upphovsrätt
Monika Ålund

113

Litteratur
Gunnar W. G. Karnell

116

Notiser
Peter Schønning, Harald Bjelke, Gunnar Grette, Jan Rosén, Birgitta Olivecrona

128

Ur finsk rättspraxis

132

Fra norsk rettspraksis

135

Ur svensk rättspraxis