Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1993 3

John Peter Andersen, Jan Rosén, Per Jonas Nordell, Keijo Heinonen, Rainer Hilli, Henry Olsson, Basile Catoméris, Ulf Bernitz, Anders Feldt, Eva Jarnvall, Marie Eriksson, Astri M. Lund

NIR 1993 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Utvecklingen

7

Patentbureauers ansvar för patenterbarhed – en dansk landsretsdom
John Peter Andersen

11

Moral Right in Swedish Copyright Law – Focus on Waiver of Rights and Contract Practise Especially as Concerns Computer Programs
Jan Rosén

30

Datorprogrammen och den ideella rätten i anställningsförhållanden
Per Jonas Nordell

39

Debatt. Högsta Domstolen och uppfinningsavseende ogiltighet av patent
Keijo Heinonen

53

Notiser
Rainer Hilli, Henry Olsson, Basile Catoméris, Jan Rosén, Ulf Bernitz, Anders Feldt, Eva Jarnvall, Marie Eriksson, Astri M. Lund

74

Fra dansk domspraksis

88

Ur finsk rättspraxis

112

Ur svensk rättspraxis