Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1993 2

Karen Dyekjær-Hansen, Catarina Holtz, Richard Wessman, Peter Dethlefsen, Bjørn Ryberg, Elsebeth Roth, Niels Holm Svendsen, Tomas Norström, Anders Lundberg, Jan Rosén, Giovanni Gozzo, Monica Sundgren, Eva Nordman, Eva Jarnvall, Anne Wigart

NIR 1993 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Utvecklingen

2

Immaterialrettigheder indenfor EF – en statusrapport
Karen Dyekjær-Hansen

11

Rättspraxis i EPO ang art 122 EPC "återställande av försutten tid". Särskilt om innebörden av omsorgskravet
Catarina Holtz

28

Kodakdoktrinen under förändring. Angående den nya 6 § 2 st varumärkeslagen
Richard Wessman

45

Supplerende beskyttelsescertifikater for lægemilder
Peter Dethlefsen

58

Patentansøgninger og Fogedforbud
Bjørn Ryberg

63

Lov om brugsmodeller m. v.
Elsebeth Roth, Niels Holm Svendsen

77

Förändringar av systemet om internationell deponering av mönster?
Tomas Norström

83

Compliance with the Obligations of the Berne Convention: Some Questions Raised by the United States Implementation of Atricle 6bis
Anders Lundberg

92

Digitaltekniken i juridiken
Jan Rosén

111

Debatt. Högsta Domstolen och uppfinningshöjden
Giovanni Gozzo

119

Litteratur
Monica Sundgren

129

Notiser
Eva Nordman, Eva Jarnvall, Anne Wigart

135

Fra dansk domspraksis

154

Ur finsk rättspraxis

164

Ur svensk rättspraxis