Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1993 1

Marianne Levin, Olaf Eskildsen, Torvald C. Løchen, Torolf Pelin, Annika Ryberg, Per Håkon Schmidt, Niklas Bruun, Jon L. Arnalds, Henry Bakke, Mogens Koktvedgaard, Keijo Heinonen, Mogens Plesner, Nils J. Sejersted, Gunnar Grette, Jørgen Smith, Sten Heckscher, Gunnar Thommessen

NIR 1993 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Anföranden och inlägg m. m. vid det XXI Nordiska mötet för industriellt rättsskydd den 31 augusti- 2 september 1992 i Akureyri

1

I

1

Mönsterrätten i ett europeiskt perspektiv
Marianne Levin

21

Harmonisering af de nordiske landes mønsterlovgivning. Med forslaget om et EF-mønster
Olaf Eskildsen

34

Mønsterretten og tilpasningen til ett EF-mønster
Torvald C. Løchen

39

Internationella utvecklingslinjer angående mönsterrätt och deras betydelse för mönsterrätten i de nordiska länderna
Torolf Pelin

57

II

57

Orientering om Madrid-överenskommelsen och protokollet
Annika Ryberg

67

Tillempning af de forskellige internationale regelkomplkser i de nordiske lande. Madrid Arrangementet og EF Direktivet, særligt omkring forprøvningsretten og den forstærkede goodwill beskyttelse for kendte mærker
Per Håkon Schmidt

73

Om Madridöverenskommelsen m. m.
Niklas Bruun

77

Islandske synspunkter vedrörende tillempning af de forskellige internationale reglekomplekser i de nordiske lande. Obligatorisk tilslutning til Madridkonventionen, m. m.
Jon L. Arnalds

83

Endringer i den norske varemerkelov
Henry Bakke

99

III

99

Patentretten op mod år 2000
Mogens Koktvedgaard

111

IV

111

Nordiskt framtida lagstiftningssamarbete, dess inflytande i EG och de nordiska industriella rättsskyddsföreningarnas framtida samarbete
Keijo Heinonen

121

Det nordiske retssamarbejde
Mogens Plesner

124

Det fremtidige nordiske lovsamarbeid og dets innflytelse på EF's lovgivningsarbeid
Nils J. Sejersted

127

De nordiske foreningers fremtidige samarbeid
Gunnar Grette

145

V

145

Quo vadinem – de nasjonale nordiske patentverks og domstolers fremtidige rolle i lys av den internasjonale utvikling
Jørgen Smith

155

De nationella nordiska patentverkens framtid. Kommentarer och debattinlägg från de olika sessionerna återfinns under rubriken Diskussion (Discussion): I-42, II-87, III-107, IV-130 och V-161
Sten Heckscher

171

Konferensrapport
Gunnar Thommessen