Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1994 4

Karen Dyekjær-Hansen, Eero Mantere, Jørgen Smith, Eva Jarnvall, Mogens Koktvedgaard, Bo Hammer Jensen, Anne Secher, Monica Lax, Per T. Lossius, Ragnhild Walles, Annika Ryberg, Kristine Schei, Knud Raffnsøe, Inga Pöntynen, Harald Furu, Ulf Dahlgren, Esa Korkeamäki, Marianne Levin, Claus Hyllinge, Sirkka-Liisa Lahtinen, Anne Wildeng Hodt, Örjan Grundén, Gunnar Karnell, Marja-Leena Mansala, Henrik Holm-Nielsen, Torvald C. Løchen, Ulf Bernitz, Astri M. Lund, Gunnar Thommessen

NIR 1994 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Det XXII nordiska mötet för industriellt rättsskydd, Borgholm, Öland den 29–31 augusti 1994

3

I Dagsläget för immaterialrätten i Norden

3

Danmark
Karen Dyekjær-Hansen

6

Finland
Eero Mantere

9

Norge
Jørgen Smith

12

Sverige
Eva Jarnvall

21

II Genteknik och patenträtt i nordiskt och europeiskt perspektiv

21

Inledning
Mogens Koktvedgaard

30

Danmark
Bo Hammer Jensen, Anne Secher

46

Finland
Monica Lax

49

Norge
Per T. Lossius

52

Sverige
Ragnhild Walles

57

Diskussion
Annika Ryberg

59

III Skyddet för reservdelar i nordiskt och europeiskt perspektiv

59

Inledning
Kristine Schei

69

Danmark
Knud Raffnsøe

76

Finland
Inga Pöntynen

82

Norge
Harald Furu

89

Sverige
Ulf Dahlgren

93

Diskussion
Esa Korkeamäki

102

IV En ny nordisk känneteckensrätt för 2000-talet?

102

Inledning
Marianne Levin

116

Danmark
Claus Hyllinge

121

Finland
Sirkka-Liisa Lahtinen

124

Norge
Anne Wildeng Hodt

128

Sverige
Örjan Grundén

131

Diskussion
Claus Hyllinge

141

Till avsnittet "En nordisk känneteckensrätt för 2000-talet"
Gunnar Karnell

144

V Skyddet mot illojal konkurrens, särskilt med avseende på efterbildningsskyddet enligt de nordiska marknadsföringslagarna

144

Inledning
Marja-Leena Mansala

150

Danmark
Henrik Holm-Nielsen

166

Finland
Marja-Leena Mansala

170

Norge
Torvald C. Løchen

174

Sverige
Ulf Bernitz

181

Diskussion
Astri M. Lund

183

Rapport fra det XXII nordiske møte for industriell rettsbeskyttelse
Gunnar Thommessen