Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1994 3

Eva Jarnvall, Jesper Rasmussen, Per Jonas Nordell, Lise Dybdahl Østerborg, Elias Granqvist, Helena Parneborg, Claës Uggla, Astri M. Lund, Jan Rosén, Gunnar Karnell, Monica Sundgren

NIR 1994 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Utvecklingen
Eva Jarnvall

3

Det varemærkeretlige konsumtionsprincip ifølge EF-direktiv 89/104 (og Forordning 40/94)
Jesper Rasmussen

13

Om sanktioner
Per Jonas Nordell

25

Disciplin og konkurrence
Lise Dybdahl Østerborg

48

Vapenrätt – immaterialrättsliga aspekter på heraldiken
Elias Granqvist

57

Ang. L. Törnroths artikel "Motsvarighet i grundhandlingarna – en kommentar"
Helena Parneborg

65

Debatt. Plagiatteknik: Hur blå plommon blir röda jordgubbar som sen förminskas till smultron
Claës Uggla

68

Notiser
Astri M. Lund, Jan Rosén

70

Litteratur
Gunnar Karnell, Monica Sundgren

86

Fra dansk domspraxis

113

Ur svensk rättspraxis