Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1994 2

Tomas Norström, G. R. F. Scouter, Jesper Fabbricius, Catarina Holtz, Lennarth Törnroth, Silke von Lewinski, Marianne Levin, Niklas Bruun, Per T. Lossius, Ruth Kleppe Aakvaag, Ole Plougmann, Mads Bryde Andersen, Anders Knutsson, Gunnar Karnell, Henry Olsson, Jan Rosén, Eva Jarnvall

NIR 1994 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Utvecklingen
Tomas Norström

5

The Right of Nationals of Non-Madrid Union Countries to Own International Registrations
G. R. F. Scouter

13

De danske tvangslicensregler og den fri varebevægelighed i EU
Jesper Fabbricius

26

Begränsningen av processmaterialet och besvärsrätten – rättsutveckling vid EPO
Catarina Holtz

41

Motsvarighet i grundhandlingarna – en kommentar
Lennarth Törnroth

48

The Lending/Rental of Phonograms in Public Libraries. An Annotation to a Danish Supreme Court Decision–NCB v. Søllerød Kommune–of April 27, 1993
Silke von Lewinski

52

Genteknik och patenträtt i ett nordiskt och europeiskt perspektiv. Rapport i nio delar från de nordiska rättsskyddsföreningarnas konferens om genteknik och patenträtt

52

I. Inledning och bakgrund
Marianne Levin

57

II. Genteknik och etik
Niklas Bruun

60

III. Oversikt och lovgivning og praksis i de nordiske land
Per T. Lossius

64

IV. Finnes der biologiske prinsipper som ikke bør inngå i patentkrav?
Ruth Kleppe Aakvaag

65

V. Biotekniske opfindelser må betragtes som kemiske opfindelser
Ole Plougmann

66

VI. Sammenfattade konklusioner
Mads Bryde Andersen

68

VII. Common Position om retsbeskyttelse af bioteknologiske opfindelser

77

VIII. Patentdirektoratets vejledning P 6.14-1 (December 1993) Patentering ag bioteknologiske opfindelser

82

IX. Definisjon av bioteknologi (NOU 1990:1, Moderne bioteknologi)

83

Debatt. Gunnar Karnell bland smultron och jordgubbar
Anders Knutsson

85

Debatt. Vilket brukskonstskydd kan vi leva med?
Marianne Levin

92

Litteratur
Gunnar Karnell

94

Notiser
Gunnar Karnell, Henry Olsson, Jan Rosén, Eva Jarnvall

103

Fra dansk domspraksis

122

Ur finsk rättspraxis

127

Ur svensk rättspraxis

101

Gunnar Karnell 60 år