Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1994 1

Eva Jarnvall, Annette Kur, Marianne Levin, Thomas Riis, Gunnar Karnell, Rudolf Teschemacher, Giovanni Gozzo, Ragnar Lundgren, Sten Heckscher, Per Holmstrand, Ulf Dahlgren, Claës Uggla, Henry Olsson, Charlotte Cederström, Tomas Norström

NIR 1994 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Utvecklingen
Eva Jarnvall

4

Den nya tyska varumärkeslagen
Annette Kur

15

Översättarens kommentar till A. Kur "Den nya tyska varumärkeslagen"
Marianne Levin

17

Ophavsret og kulturøkonomi i EF
Thomas Riis

32

Vem älskar Phil Collins?
Gunnar Karnell

46

The Patentability of Living Matter. The Practice of the European Patent Office, with a Comparative Look at the Situation in the United States and Japan
Rudolf Teschemacher

55

Presumtionsregel i mål om intrång i förfarandepatent. "Skall vi införa omvänd bevisbörda?"
Giovanni Gozzo

68

Lönar sig patentintrång?
Ragnar Lundgren

72

PBR och framtiden
Sten Heckscher

79

Om det omvända invändningsförfarandet
Per Holmstrand

85

Debatt. Högsta domstolen bland smultron och jordgubbar, mellan två stolar? – Några kommentarer till HD:s dom DT 45, 23.2.1994, A. G. Pehrson Modegrossisten AB ./. Borås Wäfveri AB
Gunnar Karnell

93

Debatt. Förbud mot efterbildning av annans kommersiellt särpräglade varor
Ulf Dahlgren

97

Debatt. Släktnamnshindret i Vml bör få en rimligare tillämpning
Claës Uggla

101

Notiser
Henry Olsson, Charlotte Cederström, Eva Jarnvall, Tomas Norström

120

Fra dansk domspraksis

140

Ur svensk rättspraxis