Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1995 3

Rainer Hilli, Astri M. Lund, Lars Pehrson, Sune Troels Poulsen, Hannu Wager, Marjut Salokannel, Torsten Halén, Marianne Levin, Mikael Wiman, Anders Axberger, Lars Björklund, Catharina Ekdahl, Henry Olsson, Mogens Koktvedgaard

NIR 1995 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Utvecklingen
Rainer Hilli, Astri M. Lund, Lars Pehrson

5

Samarbejdspligt og Tvangslicenser. En kommentar til dommene i Magill-sagerne
Sune Troels Poulsen

30

Verkningarna av TRIPS-avtalet på upphovsrätten och de närstående rättigheterna
Hannu Wager

39

Multimedia and Collective Administration of Rights
Marjut Salokannel

55

Aktuell svensk namnrätt II
Torsten Halén

114

Debatt. Skyddet utanför varuslagslikhetsgränserna i EU
Marianne Levin

128

Debatt. Skyddbarhet och skyddsomfång – en gränsdragningsfråga?
Mikael Wiman

135

Debatt. Det tudelade patentkravet och uppfinningshöjden – ur ett granskarperspektiv
Anders Axberger

144

Litteratur

145

Notiser
Lars Björklund, Catharina Ekdahl, Henry Olsson, Mogens Koktvedgaard

159

Fra dansk domspraksis

184

Ur finsk rättspraxis

186

Ur svensk rättspraxis