Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1995 2

Per Håkon Schmidt, Rainer Hilli, Astri M. Lund, Thomas C. Vinje, Lars Holmqvist, Jaak G. Ostrat, Henrik Bergman, Michael Plogell, Knud Feiring, Knud Raffnsøe, Örjan Grundén, Gunnar Karnell, Claës Uggla, Peter Kylin, Hans Olofsson, Eva Jarnvall, Ragnhild Walles

NIR 1995 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Utvecklingen
Per Håkon Schmidt, Rainer Hilli, Astri M. Lund

4

The Final Word on Magill
Thomas C. Vinje

17

Distinktivitetskravet på släktnamn för registrerbarhet som varumärke
Lars Holmqvist

26

Use of Trademarks in Estonia. Legal Aspects
Jaak G. Ostrat

34

Licensavtalens avgifter och betalningsklausuler
Henrik Bergman

56

Television without Frontiers – an Essay on the Swedish Aspects on TV Shopping
Michael Plogell

66

Finska nyttighetsmodellagen. Statistik och kommentarer
Knud Feiring

68

Bruksmönster – från ABBs perspektiv
Knud Raffnsøe

75

Debatt. Skyddet för kända och ansedda kännetecken. Dags för debatt om rättsskyddets förutsättningar och gränser
Örjan Grundén

90

Debatt. Igen! Kort kommentar till Högsta domstolens dom den 20 april 1995, Svenska Elgrossisters Förenings Serviceaktiebolag (SEG) ./. Direkt-El i Göteborg Aktiebolag (Direkt-El)
Gunnar Karnell

92

Debatt. En rimligare praxis vid avvägningen mellan namnrätt och varumärkesrätt
Claës Uggla

95

Debatt. Bedömning av uppfinningshöjd
Peter Kylin

99

Debatt. Om offentliggörande. I gränssnittet mellan pliktleveranslagen, upphovsrättslagen och yttrandefrihetsgrundlagen
Hans Olofsson

103

Litteratur

126

Notiser
Eva Jarnvall, Per Håkon Schmidt

128

Fra dansk domspraksis

149

Ur finsk rättspraxis

153

Fra norsk rettspraksis

158

Ur svensk rättspraxis

60

The Patentability of Life Forms - the Current Situation
Ragnhild Walles