Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1996 4

Gunnar Karnell, Rainer Oesch, Marianne Levin, Jørgen Smith, Birger Stuevold Lassen, Olaf Eskildsen, Jens Schovsbo, Gunnar W. G. Karnell, Hans Olofsson

NIR 1996 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Immaterialrätten i EG-rättsligt perspektiv – EG-rättsliga frågor i forskningssammanhang
Gunnar Karnell

6

Det reformerade upphovsrättsliga skyddet av fotografier
Rainer Oesch

20

– Det XXIII nordiska mötet för industriellt rättsskydd, Svendbord, Fyn den 2–4 oktober 1996.

20

1. Udviklingen i Norden
Marianne Levin

42

2. Fremtidsperspektivet. Design- og brugsmønsterbeskyttelse
Jørgen Smith

56

3. Patentprocessen
Marianne Levin

96

Patentprocessen. Svar på inledarens frågor

109

4. Kendetegnsretten - Perspektiverne for en harmoniseret nordisk varemærkelovgivning
Marianne Levin

111

I. Forprøvningssystemets fremtid på varemærkeområdet
Birger Stuevold Lassen

129

II. Forskelle og ligheder i de nordiske lande vedrørende stiftelse af varemærkeret – ibrugtagning – indarbejdelse
Olaf Eskildsen

141

III. Anvendelsen af undtagelsen for udstyrsbeskyttelse i henhold til art. 3 1e) EØF Direktiv 104/89
Jens Schovsbo

167

Samarbetskommitén. Generalsekreterarens rapport
Marianne Levin

170

Notiser
Gunnar W. G. Karnell, Hans Olofsson

177

Litteratur

189

Fra norsk rettspraksis