Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1996 3

Astri M. Lund, Eva Jarnvall, Gunnar Karnell, Peter Schønning, Jan Rosén, Erik Bertelsen, Marianne Levin, Michael Plogell, Henry Olsson, Anders Stenlund

NIR 1996 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Utvecklingen
Astri M. Lund, Eva Jarnvall

3

Skadeståndsbestämning vid patentintrång
Gunnar Karnell

20

Applicable Law in Transfrontier On-Line Transmissions
Peter Schønning

28

Short-Cuts on Ownership and Control of Intellectual Property Rights in Film and other Audiovisual Works as Reflected in Statutory Law, Contract Terms and Practices in Sweden
Jan Rosén

41

Teknologioverførselsaftaler – ny gruppefritagelsesforordning
Erik Bertelsen

51

Debatt. Varumärkesrättsligt "designskydd" ur ett svenskt perspektiv
Marianne Levin

64

Debatt. HD i parkeringsficka på den elektroniska motorvägen – en kommentar till HD:s dom den 22 februari 1996 i det s k Richtmålet (B 363/95, Riksåklagaren ./. Lars Stefan Richt)
Gunnar Karnell

69

Debatt. En gökunge i upphovsrätten?
Michael Plogell

72

Notiser
Henry Olsson, Astri M. Lund, Eva Jarnvall, Anders Stenlund

80

Fra dansk domspraksis

95

Ur finsk rättspraxis

100

Fra norsk rettspraksis

124

Ur svensk rättspraxis