Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1996 2

Rainer Hilli, Astri M. Lund, Ulf Bernitz, Maurice B. Stiefel, Joanna Tillberg, Klaus Roitto, Gunnar Karnell, Peter Schønning, Thomas Nyh, Dag Linde, Henry Olsson, Eva Jarnvall, Jan Rosén

NIR 1996 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Utvecklingen
Rainer Hilli, Astri M. Lund

2

Den nya svenska marknadsföringslagen – Särskilt skyddet för näringsidkare mot efterbildning
Ulf Bernitz

20

Finally, Fair Play – A Foregin Inventor in a WTO or NAFTA Country Can Now Rely upon Inventive Acts in that Country to Establish a Date of Invention
Maurice B. Stiefel

37

Mönsterskydd i Europa – Kommissionens ändrade förslag
Joanna Tillberg

44

Förnyad nyttighetsmodellag i Finland
Klaus Roitto

47

Oeftergivlig ersättningsrätt?
Gunnar Karnell

55

Nye beskyttelsetider i ophavsretten
Peter Schønning

65

Rättighetsklarering vid film- och TV-utnyttjanden; TV- och sat/cab direktivens genomslag i praktiken
Thomas Nyh

70

Om citaträtt – med anledning av Svea Hovrätts dom dec.-95, Dagens Nyheter mot Aftonbladet
Dag Linde

80

Litteratur
Gunnar Karnell

96

Notiser
Henry Olsson

101

Fra dansk domspraksis

118

Notiser, forts
Eva Jarnvall, Jan Rosén