Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1996 1

Rainer Hilli, Astri M. Lund, Eva Jarnvall, Martti Castrén, Catarina Holtz, Birger Stuevold Lassen, Lars Holmqvist, Jens Schovsbo, Peter-Ulrik Plesner, Gunnar Karnell, Henry Olsson

NIR 1996 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Utvecklingen
Rainer Hilli, Astri M. Lund, Eva Jarnvall

9

The Patentability of Biotechnological Inventions in Finland
Martti Castrén

22

The Outer Limits of Patentability – Biotechnology
Catarina Holtz

35

Krav för skydd av oregistrerade kännetecken och oregistrerade kännetecken som registreringshinder, nationellt och enligt varumärkesförordningen
Birger Stuevold Lassen

44

Bokstavsmärkens och siffermärkens särskiljningsförmåga
Lars Holmqvist

53

Varemærkeretlig beskyttelse af industrielt design?
Jens Schovsbo

69

Domstolens og Patentdirektoratets behandling af sager om administrativ omprøvning af patenter
Peter-Ulrik Plesner

80

Debatt. Återigen? En ytterligare kommentar till Högsta domstolens dom den 20 april 1995
Gunnar Karnell

83

Notiser
Gunnar Karnell, Henry Olsson, Astri M. Lund, Eva Jarnvall

93

Fra dansk domspraksis

115

Fra norsk rettspraksis