Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1997 3-4

Ulf Bernitz, Rainer Hilli, Gunnar W. G. Karnell, Mogens Koktvedgaard, Jørgen Blomqvist, Eiríkur Tómasson, Peter Schønning, Harald Bjelke, Kirsten Kirkegaard, Anniken Thorsen, Mats Lindberg, Maria E. Rehbinder, Knútur Bruun, Per Jonas Nordell, Rainer Oesch, Birger Stuevold Lassen, Gunnar Karnell, Lars Pehrson, Henry Olsson, Helén Södergren Selemark

NIR 1997 3-4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Ny redaktion för NIR
Ulf Bernitz

2

Utvecklingen Finland
Rainer Hilli

3

Tilläggsskydd för läkemedel i skarven - en kollision mellan europeiska rättsskyddsprinciper och nationella detaljbestämmelser
Ulf Bernitz

13

Föregripande skydd - internationalisering av system med civilrättslig husrannsakan inaudita altera parte
Gunnar W. G. Karnell

22

Anföranden och inlägg m.m. vid det IX Nordiska Upphovsrättssymposiet i Trondheim 1-4 juni 1997

22

Udviklingen i Norden siden 1995
Mogens Koktvedgaard

32

Udviklingen Internationalt
Jørgen Blomqvist

42

Digital teknologi. Konsekvenser for retsreglerne og retsgåndhævelsen for musik og film
Eiríkur Tómasson

55

Internet og det ophavsretlige lovvalg
Peter Schønning

68

Den odrägliga upphovsrätten
Gunnar W. G. Karnell

82

Den utålelige opphavsretten - ja, hva så?
Harald Bjelke

103

Droit de suite, den danske ordning, set i lyset af harmoniseringsbestræbelserne
Kirsten Kirkegaard

110

Kunstavgift på omsetning av billedkunst - en norsk tilpasning til droit de suite
Anniken Thorsen

115

Den svenska ordningen
Mats Lindberg

118

Ersättning för vidareförsäljning i Finland
Maria E. Rehbinder

120

Kort redegørelse om droit de suite-afgift i Island
Knútur Bruun

124

Nordiskt bildskydd under två decennier
Per Jonas Nordell

136

Bildcitat
Rainer Oesch

152

Opphavsretten mot tusenårsskiftet. Hvor står vi, hvor går vi hen - hvem bestemmer?
Birger Stuevold Lassen

166

Litteratur
Gunnar Karnell, Lars Pehrson

172

Notiser
Ulf Bernitz, Henry Olsson, Helén Södergren Selemark

184

Ur finsk rättspraxis

195

Fra norsk rettspraksis

199

Ur svensk rättspraxis