Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1998 4

Per Håkon Schmidt, Rainer Hilli, Helén Selemark, Birger Stuevold Lassen, Bertil Grennberg, Marianne Levin, Christian Akhøj, Örjan Grundén, Peter-Ulrik Plesner, Klaus Roitto, Bernhard Posner, Mogens Koktvedgaard, Henry Olsson, Henrik Villumsen, Astri M. Lund

NIR 1998 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Utvecklingen
Per Håkon Schmidt, Rainer Hilli, Helén Selemark

7

Bern, TRIPS, EØS og Phil Collins. Om utenlandske opphavsmenns og fotografers vern etter norsk åndsverklov
Birger Stuevold Lassen

19

Om patentprocessen och dess kostnadsaspekt
Bertil Grennberg

24

Anföranden och inlägg m m vid det XXIV Nordiska mötet för industriellt rätttsskydd i Tromsø 28 juni–1 juli 1998

24

1. Utvecklingen
Marianne Levin

48

De nordiska varumärkesutredningarna
Marianne Levin

63

2. Immaterialrättigheternas konsumtion
Marianne Levin

83

Danskeerfaringer med counterfeit-forordningen (EF nr. 3295/ 1994)
Christian Akhøj

95

3. Patenträtten år 2000+
Örjan Grundén

118

Kravene til en effektiv procesordning
Peter-Ulrik Plesner

147

4. Bruksmodeller
Marianne Levin

149

Erfarenheter i Finland av nyttighetsmodell (bruksmodell)
Klaus Roitto

156

5. Ett harmoniserat mönsterskydd
Marianne Levin

157

En harmoniseret EU design beskyttelse
Bernhard Posner

163

Litteratur
Mogens Koktvedgaard

166

Notiser
Henry Olsson, Henrik Villumsen, Astri M. Lund, Helén Selemark

187

Ur finsk rättspraxis

196

Fra norsk rettspraksis

219

Ur svensk rättspraxis