Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1998 2

Astri M. Lund, Per Jonas Nordell, Ingo Kober, Mikael Pawlo, Gunnar W. G. Karnell, Håkan Hillerström, Clara Hallén, Ulf Bernitz, Gunnar Karnell, Jan Rosén, Henry Olsson, Ann-Charlotte Söderlund, Helén Selemark, Dan Eklöf

NIR 1998 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Utvecklingen
Astri M. Lund, Per Jonas Nordell

3

The Future Development of the European Patent in Co-existence with the Community Patent
Ingo Kober

20

Domännamnets juridiska status
Mikael Pawlo

31

Europeisk originalitet - en upphovsrättslig chimär
Gunnar W. G. Karnell

41

Upphovsrättsliga avtal i förändring
Håkan Hillerström

48

Om privatkopieringsrätt i IT-åldern
Clara Hallén

59

EG-direktivet om jämförande reklam och dess genomförande i Norden
Ulf Bernitz

79

Skyddet för kommersiellt särpräglade utstyrslar i svensk känneteckens- och marknadsrätt
Per Jonas Nordell

108

Litteratur
Gunnar Karnell, Ulf Bernitz, Jan Rosén, Per Jonas Nordell

117

Notiser
Astri M. Lund, Henry Olsson, Per Jonas Nordell, Ann-Charlotte Söderlund, Mikael Pawlo, Astri M. Lund, Helén Selemark, Dan Eklöf

138

Fra norsk rettspraksis

183

Ur svensk rättspraxis

235

Rättelser