Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1999 2

Helén Selemark, Jon Bing, Matilda Karlander, Mikael Pawlo, Peter Kylin, Stig Strömholm, Gunnar Karnell, Per Håkon Schmidt, Ulf Bernitz, Ragnar Lundgren, Thomas Randes

NIR 1999 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Utvecklingen
Helén Selemark

3

Vurdering av opphavsrettslig krenkelse av datamaskinprogrammer - et praktisk perspektiv
Jon Bing

22

Utländskt firma - och varumärkesskydd i Sverige med utgångspunkt i Pariskonventionens artikel 8
Matilda Karlander

48

Aktuell svensk domnännamnspraxis
Mikael Pawlo

59

Debatt. Bör praxisskapande myndigheter i skrift delge tankekedjan mot bakgrund av Regeringsrättens senaste domar
Peter Kylin

65

Litteratur
Stig Strömholm, Gunnar Karnell, Per Håkon Schmidt

76

Notiser
Ulf Bernitz, Helén Selemark

80

Fra dansk domspraksis

133

Fra norsk rettspraksis

149

Ur svensk rättspraxis
Gunnar Karnell, Ragnar Lundgren, Thomas Randes