Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1999 1

Per Jonas Nordell, Per Håkon Schmidt, Michael Plogell, Hanne Bender, Gunnar Karnell, Henrik A. Jensen, Lennarth Törnroth, Katariina Rajala, Olav Torvund, Mikael Pawlo, Dan Eklöf, Magdalena Jerner, Niklas Bruun, Ella Mikkola, Henry Olsson, Matilda Karlander, Christina Helgesson, Axel Edling, Ulf Isaksson, Staffan Eklöw, Christina Folkeson

NIR 1999 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Redaktören
Per Jonas Nordell

3

Utvecklingen
Per Håkon Schmidt

4

Upphovsmannen
Michael Plogell

17

Kvalifikation af edb-programrettigheder.
Hanne Bender

37

Upphovsrättsligt skydd för datorprograms användargränssnitt - utvecklingen i amerikansk praxis.
Per Jonas Nordell

53

49 § URL - en EG-rättsvidrig skvader?
Gunnar Karnell

64

Sui generis rett - betydningen av begrepene "gjengivelse" og "viderebruk" med forutsetningen om en "vesentlig investering" vudert "kvalitivt og/eller kvantitativt" i databasedirektivet.
Henrik A. Jensen

86

Datorprogram och patentskydd - utvecklingen av svensk rättspraxis i belysning av främst EPO-praxis.
Lennarth Törnroth

99

Rätten att framställa exemplar och temporär lagring i nätverksmiljö.
Katariina Rajala

123

Opphavsrett i oppdragsforhold.
Olav Torvund

140

Shrinkwrap - och clickwrap-avtal i svensk och internationell rätt.
Mikael Pawlo

157

Mjukvara, marknader och missbruk.
Dan Eklöf

189

Licensiering av programvara ur ett konkurrensrättsligt perspektiv.
Magdalena Jerner

209

Europaparlamentets och rådets direktiv nr 96/9/EG av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser - en icke-officiell nyöversättning av svenska språket, till ledning för rättstillämpning och rättsvetenskap.
Gunnar Karnell

222

Litteratur
Gunnar Karnell, Per Jonas Nordell

226

Notiser
Niklas Bruun, Per Jonas Nordell, Ella Mikkola, Henry Olsson

234

Fra norsk rettspraksis

248

Ur svensk rättspraxis
Matilda Karlander, Christina Helgesson, Axel Edling, Ulf Isaksson, Staffan Eklöw, Christina Folkeson