Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 2000 4

Helén Selemark, Per Jonas Nordell, Henrik Bengtsson, Niels Holm Svendsen, Per Holmstrand, Mogens Koktvedgaard, Per Håkon Schmidt, Ilkka Rahnasto, Marja Tommila, Håkan Borgenhäll, Annika Ryberg, Nils J. Sejersted, Örjan Grundén, Peter-Ulrik Plesner, Ole-Andreas Rognstad, Mads Bryde Andersen, Niklas Bruun, Astri M. Lund, Virpi Tiili, Richard Wessman, Henry Olsson, Anne Wigart, Henrik Holm-Nielsen

NIR 2000 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

2

Utvecklingen
Helén Selemark, Per Jonas Nordell

4

Intrångsundersökning
Henrik Bengtsson

32

Om mønsterlovgivningsarbejdet
Niels Holm Svendsen

36

Arbetsgruppen för kostnadsminskning
Per Holmstrand

41

Den nye økonomis krav til immaterialretten
Mogens Koktvedgaard

47

Konkurrende beskyttelsesmuligheder for edb-programmer under IP-ret
Per Håkon Schmidt

51

Datorprogram - nya världen för starka förmögenhetsrätter
Ilkka Rahnasto

58

Dubbelt och flerdubbelt skydd - överlappande rättigheter angående bruksvaror
Marja Tommila

64

Dubbelt och flerdubbelt skydd - överlappande rättigheter angående bruksvaror
Håkan Borgenhäll

70

De immaterialrättsliga skadestånden
Annika Ryberg

77

Erstatning for immaterialrettskrenkelser. Går utviklingen i riktig retning mor mer effektive erstatningsretslige sanksjoner?
Nils J. Sejersted

82

En europeiserad patentprocess
Örjan Grundén

94

Mod en ny immaterialproces i Europa
Peter-Ulrik Plesner

99

Mot en ny immaterialrettsprosess i Europa
Ole-Andreas Rognstad

107

Universitetsforskning og immaterialrettigheder i Danmark
Mads Bryde Andersen

116

Högskoleforskning och immaterialrätt
Niklas Bruun

123

Immaterialretten og forskningen ved universiteter og høyskoler
Astri M. Lund

135

Den europeiska varumärkesrätten i utveckling - rättspraxis från EG:s Förstainstansrätt
Virpi Tiili

144

EG-domstolens gradering av varumärkesrättens omfång
Richard Wessman

154

Notiser
Henry Olsson

163

Europanytt
Helén Selemark, Anne Wigart

165

Fra dansk domspraksis
Henrik Holm-Nielsen

193

Fra norsk rettspraksis
Astri M. Lund