Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 2000 3

Astri M. Lund, Helén Selemark, Ole-Andreas Rognstad, Jens Schovsbo, Max Oker-Blom, Ingalill Aspholm, Mikael Pawlo, Gunnar Karnell, Karin Cederlund, Kenth Muldin, Per Jonas Nordell, Henrik Holm-Nielsen, Tom Groop, Birger Stuevold Lassen, Jenny Johansson

NIR 2000 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Utvecklingen
Astri M. Lund, Helén Selemark

2

Om forholdet mellom retten til parallellimport og nasjonale regler om markedsføring
Ole-Andreas Rognstad

19

"Samtykke" og konsumption - samtykkekriteriet i Varemærkedirektivets artikel 7
Jens Schovsbo

30

"Well known marks... and persons" - rättsdogmatiska och - ekonomiska synpunkter på välkända varumärken och "kändisars" integritetsskydd
Max Oker-Blom, Ingalill Aspholm

55

Nya regler för .se-domänen
Mikael Pawlo

67

Litteratur
Gunnar Karnell

69

Europanytt
Helén Selemark

70

Föreningsnytt
Karin Cederlund, Kenth Muldin

77

Notiser
Per Jonas Nordell

79

Fra dansk domspraksis
Henrik Holm-Nielsen

104

Ur finsk rättspraxis
Tom Groop

124

Fra norsk rettspraksis
Astri M. Lund, Birger Stuevold Lassen

155

Ur svensk rättspraxis
Jenny Johansson, Gunnar Karnell