Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 2000 2

Helén Selemark, Olaf Eskildsen, Nils J. Sejersted, Peter von Heidenstam, Dag Sandart, Anders Kylhammar, Annika Ryberg, Håkan Borgenhäll, Palle Bo Madsen, Astri M. Lund, Per Jonas Nordell, Henry Olsson, Henrik Holm-Nielsen, Birger Stuevold Lassen, Jenny Johansson

NIR 2000 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Utvecklingen
Helén Selemark

2

Skadestånd i immaterialrätten. Anföranden vid Svenska Föreningens för Industriellt Rättsskydd konferens i Stockholm 18 januari 2000

2

Immaterialretlige erstatninger i Danmark
Olaf Eskildsen

7

Erstatning som sanksjon på immaterialrettens område - fyller den sin funksjon?
Nils J. Sejersted

18

Immaterialrättsliga skadestånd
Peter von Heidenstam

24

Immaterialrättsliga skadestånd i Storbritannien och Tyskland
Dag Sandart, Anders Kylhammar

30

Skadeståndsrätten inom immaterialrätten i USA
Annika Ryberg

39

Reparation vid varumärkesintrång
Håkan Borgenhäll

48

Litteratur
Palle Bo Madsen

62

Föreningsnytt
Astri M. Lund

64

Europanytt
Helén Selemark, Per Jonas Nordell

66

Notiser
Henry Olsson

70

Fra dansk domspraksis
Henrik Holm-Nielsen

171

Fra norsk rettspraksis
Birger Stuevold Lassen

184

Ur svensk rättspraxis
Jenny Johansson