Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 2001 4

Per Jonas Nordell, Karin M. Bruzelius, Mikael Pawlo, Mogens Koktvedgaard, Jørgen Blomqvist, Eiríkur Tómasson, Morten Rosenmeier, Kerstin Calissendorff, Kenth Muldin, Elisabeth Roscher, Gunnar Guðmundsson, Peter Schønning, Jan Rosén, Astri M. Lund, Niklas Bruun, Tarja Koskinen-Olsson, Arne Ringnes, Mathias Willdal, Gunnar Karnell, Peter Danowsky, Stig Strömholm, Eskil Persson, Henry Olsson, Christina Helgesson

NIR 2001 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Nystart för NIR
Per Jonas Nordell

3

Utvecklingen
Karin M. Bruzelius, Mikael Pawlo

9

Dokumentation från det X Nordiska upphovsrättssymposiet i Akureyri den 21-23 augusti 2001

9

Udviklingen i Norden i perioden 1997-2001
Mogens Koktvedgaard

14

Udviklingen internationalt
Jørgen Blomqvist

20

Værk og værkshøjde
Eiríkur Tómasson

33

Originalitetskravet i kontinentaleuropæisk og angloamerikansk ophavsret
Morten Rosenmeier

36

Verkshöjdsbegreppets tillämpning under senare tid i Sverige och från Gustaf Frödings brev till "man känner sig som en ödla"
Kerstin Calissendorff

40

Förhållandet mellan upphovsrätt och konkurrensrätt
Kenth Muldin

58

Forholdet mellem ophavsretten og konjurrensrett
Elisabeth Roscher

64

Forholdet mellem ophavsret og konkurrenceret, specielt med hensyn til retsutviklingen indenfor EU og EØS
Gunnar Guðmundsson

71

Causeri i anledning af KODA's 75-årsjubilæum
Peter Schønning

81

Upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället - något om EG-direktivet 2001/29/EG
Jan Rosén

102

Begrepet "offentlig fremførelse" i nordisk opphavsrett i lys av den internasjonale og europeiske utvikling i de siste år
Astri M. Lund

120

Begreppet "offentligt framförande i nordisk upphovsrätt i belysning av den internationella och europeiska utvecklingen
Niklas Bruun

126

Begrebet offentlig fremførelse
Peter Schønning

131

Begreppet "privatkopiering" i nordisk upphovsrätt i ljuset av den internationella och europeiska utvecklingen under de senaste åren
Tarja Koskinen-Olsson

143

Privat kopiering til "personlig yrkesmessig bruk"
Arne Ringnes

148

Begreppet "privatkopiering i nordisk upphovsrätt i ljuset av den internationella och europeiska utvecklingen under de senaste åren särskilt om Studenters egen kopiering
Mathias Willdal

152

Upphovsrätten som kulturfaktor
Gunnar Karnell

164

Paneldebat om dommeres og syns- og skønsmænds rolle i ophavsretssager
Peter Danowsky

171

Litteratur
Stig Strömholm, Eskil Persson, Gunnar Karnell

179

Notiser
Henry Olsson

185

Fra norsk rettspraksis
Astri M. Lund

194

Ur svensk rättspraxis
Christina Helgesson