Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 2002 6

Petra Sund-Norrgård, Pirjo Kontkanen, Carl Westling, Kim G. Hansen, Gunnar W. G. Karnell, Henry Olsson, Jan Rosén, Gunnar Karnell, Birger Stuevold Lassen, Mikael Pawlo, Richard Lenemark, Sanna Wolk

NIR 2002 6

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Ond tro och UDRP-förfarandet
Petra Sund-Norrgård

17

Exploatering av universitetsuppfinningar: en komparativ överblick över lagstiftningen i Danmark, Tyskland, Norge och Finland
Pirjo Kontkanen

27

Patent på datorprogram och affärsmetoder – tillika en kommentar till EG-kommissionens förslag till direktiv för datorprogramrelaterade uppfinningars patenterbarhet
Carl Westling

39

Kommentar til EU’s Forslag til et Direktiv om computer-implementerede opfindelsers patenterbarhed
Kim G. Hansen

46

Upphovsrättens avtal – nya tyska regler samt några reflektioner
Gunnar W. G. Karnell

51

Den internationella utvecklingen i WIPO
Henry Olsson

63

Litteratur
Jan Rosén, Gunnar Karnell

68

Fra norsk rettspraksis
Birger Stuevold Lassen

72

Ur svensk rättspraxis
Mikael Pawlo, Richard Lenemark, Sanna Wolk