Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 2002 3

Christian Friis Bach, Daniel Westman, Mats Björkenfeldt, Henry Olsson, Jens Schovsbo, Morten Rosenmeier, Katariina Sorvari, Brita Kristina Herler, Ole-Andreas Rognstad, Are Stenvik, Birger Stuevold Lassen, Per Jonas Nordell

NIR 2002 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Intellektuelle ejendomsrettigheder og økonomisk udvikling – konflikt eller katalysator?
Christian Friis Bach

20

Tekniska åtgärder – teknik, juridik och politik
Daniel Westman

45

Juridik, teknik och idéernas framtid
Mats Björkenfeldt

59

En ny aktör på den internationella immaterialrättsliga arenan. Världshandelsorganisationens paneler
Henry Olsson

66

Fra dansk domspraksis
Jens Schovsbo, Morten Rosenmeier

84

Ur finsk rättspraxis
Katariina Sorvari, Brita Kristina Herler

104

Fra norsk rettspraksis
Ole-Andreas Rognstad, Are Stenvik, Birger Stuevold Lassen

125

Ur svensk rättspraxis
Per Jonas Nordell