Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 2002 2

Per Jonas Nordell, Jens Schovsbo, Nicolai Lindgreen, Henry Olsson, Gunnar Petri, Allan Nyrén, Hans Lindström, Jan Rosén, Mikael Pawlo, Lone Prehn, Brita Kristina Herler, Pirjo Kontkanen, Tuukka Airaksinen, Birger Stuevold Lassen, Ole-Andreas Rognstad, Astri M. Lund

NIR 2002 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Upphovsrättsligt skydd för kännetecken
Per Jonas Nordell

18

Immaterialretsaftaler. Regionalisme og globalisme – immaterialretten og udviklingslandene
Jens Schovsbo

29

Dansk dom om brugspligt og velkendte mærker
Nicolai Lindgreen

36

Den internationella utvecklingen
Henry Olsson

45

Debatt
Gunnar Petri, Allan Nyrén, Hans Lindström

52

Litteratur
Jan Rosén, Mikael Pawlo

60

Fra dansk domspraksis
Jens Schovsbo, Lone Prehn

76

Ur finsk rättspraxis
Brita Kristina Herler, Pirjo Kontkanen, Tuukka Airaksinen

87

Fra norsk rettspraksis
Birger Stuevold Lassen, Ole-Andreas Rognstad, Astri M. Lund

102

Ur svensk rättspraxis
Mikael Pawlo