Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 2002 1

Per Jonas Nordell, Hans Henrik Lidgard, Richard Wessman, Bengt Domeij, Gunnar Karnell, Henrik Holm-Nielsen, Birger Stuevold Lassen

NIR 2002 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Redaktionen
Per Jonas Nordell

5

Samtyckets betydelse vid internationell varumärkeskonsumtion – EG-domstolens avgörande i ”Davidoff-fallet”
Hans Henrik Lidgard

18

Det varumärkesrättsliga kravet på särskiljningsförmåga i EU
Richard Wessman

25

Technical warranties in patent licenses
Bengt Domeij

41

Svenskt och internationellt rättsskydd för halvledaredesign. Tillämplighet, adekvans, nytta?
Gunnar Karnell

46

Fra dansk domspraksis
Henrik Holm-Nielsen

79

Fra norsk rettspraksis
Birger Stuevold Lassen

94

Ur svensk rättspraxis
Per Jonas Nordell