Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 2003 5

Sanna Wolk, Michael Plogell, Mårten Lindberg, Bengt Domeij, Hanne Kirk Deichmann, Caroline Heide-Jørgensen, Are Stenvik, Birger Stuevold Lassen, Per Jonas Nordell

NIR 2003 5

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Lärarundantaget i omvandling
Sanna Wolk

15

Undantag i ensamrätten till följd av internationell trafik
Michael Plogell

22

Upphovsrättsligt skydd för fiktiva personer och andra figurer
Mårten Lindberg

38

Litteratur
Bengt Domeij

58

Kommentar til U 2003.280 H (Charlot ogCharlotte) og U 2003.284 H (DR's digitale musikdatabase)
Hanne Kirk Deichmann

45

Fra dansk domspraksis

66

Kommentar til Klagenævnet for Domænenavnesafgørelse af 24. marts 2003
Caroline Heide-Jørgensen

69

Fra norsk rettspraksis
Are Stenvik, Birger Stuevold Lassen

76

Ur svensk rättspraxis
Per Jonas Nordell, Bengt Domeij

103

Kommentar till Patentbesvärsrättens dom den 30 maj 2001 (längsträckt bärelement)
Bengt Domeij