Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 2003 4

Mads Bryde Andersen, Peter Schønning, Marianne Levin, Marjut Salokannel, Niklas Bruun, Per Jonas Nordell, Marcus Norrgård, Lars Pehrson, Jan Rosén, Ole-Andreas Rognstad, Jens Schovsbo, Are Stenvik, William Cornish, Josef Drexl, Reto Hilty, Annette Kur, Kerstin Calissendorff, Gunnar Karnell, Morten Rosenmeier

NIR 2003 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Mogens Koktvedgaard – 18. november 1933 – 29. juni 2003
Mads Bryde Andersen

6

Ophavsrettens internationale dimensioner – et tilbageblik med fremtidsperspektiver
Peter Schønning

15

Upphovsrättens gränsytor mot det industriella rättsskyddet och konkurrensrätten
Marianne Levin

24

Global public goods and private rights: Scientific research and intellectual property rights
Marjut Salokannel

49

Debatt

49

Ett harmoniserat immaterialrättsligt sanktionssystem
Niklas Bruun, Marianne Levin, Per Jonas Nordell, Marcus Norrgård, Lars Pehrson, Jan Rosén, Ole-Andreas Rognstad, Jens Schovsbo, Are Stenvik

53

Procedures and Remedies for Enforcing IPRs: the European Commission's Proposed Directive
William Cornish, Josef Drexl, Reto Hilty, Annette Kur

58

Litteratur
Kerstin Calissendorff, Jens Schovsbo, Gunnar Karnell

63

Fra dansk domspraksis
Morten Rosenmeier

84

Kommentar til Højesterets dom af 8. maj 2002(Myren)
Morten Rosenmeier

88

Fra dansk domspraksis forts.
Jens Schovsbo

92

Ur svensk rättspraxis
Per Jonas Nordell

98

Varumärkesanvändning och yttrandefrihet. Kommentar till NJA 2003 s. 25 (Tre Kronor)
Per Jonas Nordell