Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 2003 3

Stig Strömholm, Lydia Lundstedt, Ulf Maunsbach, Risto Koulu, Rainer Oesch, Filip Bucin, Mikael Pawlo, Jan Gerd Mietzel, Björn Groening, Per Jonas Nordell, Lottie-Ann Hulth, Gunnar Karnell, Jens Schovsbo, Mika Pälsi, Marcus Möller, Birger Stuevold Lassen, Johanna Björkman

NIR 2003 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Upphovsrätten och den internationella privaträtten – ett sent men ofrånkomligt möte
Stig Strömholm

16

Jurisdiction and Applicable Law: A Swedish Perspective on Cross-border Enforcement of Intellectual Property Rights
Lydia Lundstedt, Ulf Maunsbach

30

IPR-Förmögenhet, licensavtal och insolvensförfarande
Risto Koulu, Rainer Oesch

47

Det svenska förbudet mot indirekt tobaksreklam
Filip Bucin

57

Nya regler för tilldelning av domännamn under .se
Mikael Pawlo

64

“Freedom is nothing but a chance to be better” – .se as an example for the liberalised ccTLD
Jan Gerd Mietzel, Björn Groening

74

Litteratur
Per Jonas Nordell, Lottie-Ann Hulth, Gunnar Karnell, Mikael Pawlo

86

Fra dansk domspraksis
Jens Schovsbo

93

Kommentar til Højesterets dom af 8. oktober2002 (Tintin)
Jens Schovsbo

95

Ur finsk rättspraxis
Mika Pälsi, Marcus Möller

104

Fra norsk rettspraksis
Birger Stuevold Lassen

111

Ur svensk rättspraxis
Johanna Björkman